Pekolih MIRAS

Minum MIRAS jani suba identik ajak sebagain anak Bali (Sing Makejang).  Ampir sabilang kegiatan maan dogen minum. Luwire : Bazaar, Upacara Nganten, Nelu Bulanin, Ngaben, miwah ane len-lenan.

Raga dalam hal ne, sing ja merasa sok suci, sok bersih, nanging merasa terpanggil untuk maang informasi lan mengimbau mangda sameton sareng sami suud utawi nguangin minum MIRAS. Krana bek pekolih negatif uli minum ento, sekadi :

 • Ngusak Kesehatan
 • Ngae Basang enggal gedeg
 • Enggal nelahang pis
 • Ngranaang usak citra Upacara Agama di Bali
 • miwah ane len-len

Apabuin jani jaman Globalisasi, persaingan suba ketat. Len raga sibuk minum, kesempatan miwah peluang ekonomi bisa anak luar makatang.

Minum sebantah agelas, duang gelas luung anggon kesehatan, nanging len lebih, bisa jelek dadine. Sekadi ane oraang Wayang CENK BLONK :

 1. A Gelas , ento madan EKA PADMA SARI, anggo penganget ukudan
 2. Duang Gelas, ento madan DWI AMERTANING, penyeger awak
 3. Telung Gelas, TRI KAULA BUSANA,  pesu ajum
 4. Petang Gelas, CATUR KEPILA WARSA, buka  bojog dampingin buah2an
 5. Limang Gelas, PANCA SURA PONGAH,  nigtig tangkah / paling sakti, paling ebat
 6. Nem Gelas, SAD GUNA WIWEKA  merasa paling pintar
 7. Pitung Gelas, SAPTA KUPILA WARSA, buka  becica ujanan
 8. Kutus Gelas, ASTA SECARA-CARA,  mulut mendidih
 9. Sia Gelas, SIA NAWA NGLELEPA, Nyelempang
 10. Dasa Gelas, BUTA MATI,  pingsan

Nah keto nyamane makejang, malih apisan, raga sing ja dot menggurui, sok suci, sok idealis, nanging ngajak nyamane makejang apang waspada teken dampak minuman keras.

Advertisements

5 thoughts on “Pekolih MIRAS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s