Posted by: Bli Komang | July 13, 2010

Service Laptop Ane Luung di Bali

Nyamane ajak makejang ane taen ngelah Laptop usak, jani suba ada tongos ane bisa menain. Sebenehne suba makelo ada. Adane CEMPAKA LAPTOP.

Dugas ne, Laptop raga ACER ASPIRE 4520 usak Motherboard-ne. Coba takonang di Dealer Resmi ACER, oraina ngantiang  sekitar duang Bulan, ajak ganti Motherboard ajine 2 yuta rupiah. Trus oraina, bandingang nganti Motherboard adaan meli ane baru. buiiiikkkkk….. Ije aliang pis prejani. Telah kucit, pitik, godel meadep ooo…..

Data-data agen enggal, terpaksa coba aba ke Cempaka Laptop. Ngantiang kirang langkung 2 jam, pragat benaina ajak Teknisine. Trus, ongkose wantah 300 Ribu… Ah lega kenehe nok. Soalne bek misi data ditu, sekadi file : XLS, DOC, TXT, PHP, CSS, JS, MP3, ajak ane len-lenan.

Nah, ne wantah informasi dogen, raga sing bani masi ngoraang melahan ajak dealer resmi service-ne. Ne sing ja promosi… Suksma

Alamat Cempaka Laptop :

Denpasar :
Jl. Nusa Indah No. 3 Denpasar Bali
Telp. (0361) 7416464 ; 262322 ; 081353127739

Karangasem :
Jl. Teuku Umar No. 9 Amlapura Karangasem
Telp. (0363) 21675 ; 081337198878

Buleleng :
Jl. A. Yani Gang Dewi Sita No. 15 A Singaraja
Telp. (0362) 24942 ; 08113800735

Advertisements

Responses

 1. Pak…tyg mw tanya…klo ganti inverter screen toshiba satellite 3000 (P3)…kena brapa ngih????….

  • biasane 300 rb…. coba di Cempaka langsung aba…

 2. toshiba a305.nganggon batre gen kerengan restart dogen, yen celekang chargerne hang. napine usak? dadi benahin sing? kuda biayane suksme

  • Langsung dogen kemu bosss…. biaya kira2 bedikan aja 500 rb

 3. mantap wett…, rage mare suud nelpon, orahange cuman 300rb gen biayane.., makasi banyak informasine nah…

 4. yeeehhh… akhir ne ada solusi… suksma bli.. ne be 2 minggu laptop adin tiange sing ngidang ngidupin…

 5. Laptop tiange Acer Aspire 4720Z motherboardne ane mati total…bise sing idup buin..?
  Lamen bisa kude ongkosne…lamen sing ade sing motherboard ento….kude masih hargane…….suksme…………..

  • Coba langsung dogen abe ke Cempaka Laptop

 6. bos,,, ada keyboard e-machine d720 ????

 7. suksma bli atas infonya niki…

 8. salut bro, jek revolusinoner gati be ada blog mebasa bali. Mantap pokokne!!!

 9. rage nyervis laptop pujitsu di Cempaka per tgl 6 Feb 2012.
  usakne layar peteng dedet jak keyboard ade ni sing brfungsi.tpi program lancar(yen tlektekng di monitor)
  sanggupine ken teknisine kira 2 hari pragat.tunggu trus tunggu.kaden pang kude sms jk calling,madi sing pragat2x.ken ken neee?

 10. rage nyervis laptop pujitsu di Cempaka per tgl 6 Feb 2012.
  usakne layar peteng dedet jak keyboard ade ni sing brfungsi.tpi program lancar(yen tlektekng di monitor)
  sanggupine ken teknisine kira 2 hari pragat.tunggu trus tunggu.kaden pang kude sms jk calling,madi sing pragat2x.ken ken neee?

  BEh LAMEN KTO KWEH NEH,,niat kal benin aba keme buung be dadine be maan mace comment uli planggan cempaka ane taen meservice niki.

 11. selamat siang,
  saya pernah servis di cempaka laptop, laptop merk acer 4540 kondisi lcd blank dan setelah seminggu saya tinggal dicempaka laptop ternyata tidak bisa diperbaiki katanya harus ganti chip vga, saya tidak jadi servis karena harga mahal, dan setelah saya bawa pulang terus nunggu dana untuk beli chip vga, setelah dana cukup dan saya bawa laptop acer 4540 ke servis lain dan ternyata setelah dicek ama teknisinya ada beberapa komponen yg hilang dan terutama chip vga itu yang paling keliatan hilang, kemanakah chip vga itu………?
  terimakasih atas perhatianya

 12. Yen LCD acer ane 15,6 ” ada bli??

 13. melah” in nyervis laptop di cempaka..len be saklek.. seng ngdang menin,, misi part ne ilang..

 14. Halah, ade oknum cempaka leptop yen kaden adane, putih2 mebok jering, aeng ajum sebenge, nganteg merasa sube laku tur dueg minab, rage kemu ngaba laptop ladne sing nau apane usak, terus booting ulang sing nyak login ke windows, coba raga nginstall ulang nganggo flasdisk ing detect padahal urutanne di BIOS suba atur raga paling simalu mebooting, aba raga lantas ke cempaka, beh aeng be nganteg sebeng teknisine, kadene konyang jeleme baline buta teknologi, ye nyoba lantas nganggo flesdiskne eh nyak, terus raga ngorang “berarti asane flasdisk tyange ane kar anggon install ulang to bermasalah atau pelih ban bakat ngae bootable usb, yen keto unduke ampure tyang gen nyidang menehin jumah, kar coba tyang, lumayan soalne ongkosne satus tali” – sblmne tyang sube metakon ongkos. Beh alah nak ngambul goban teknenisine ngambres mesaut “peh kenken, buung ne maksudne!” , “ae pak”, lantas takon tyang “usb kude to maango?” – takutne ade ne lebih kompatible versine usb 2 atau 3 keneh tyang, jeg bangras jeleme to mesaut “usb 4!”, dot nyekenin aneh dingeh tyang buin metakon “usb 4 pak?”, nenggil ye kenyem2 sing sautine petakon tyange, lamun tyang nawang ye bogbog sawireh usb 4 to konden ade. Akhirne coba rage di jumah pedidi ngae bootable usb untuk install ulang , akhirne nyidayang tyang nginstall ulang, selamet be pis satus taline. Sing ada telung waine, buin usak komputer tyang ento pas buin kar install ulang, harddisk internalne sing detect di BIOS lan pas milih installation drivene, sing nawang tongos servis lenan, terpaksa buin ke cempaka, teked ditu buin tepuk jeleme jengis to, orang raga be masalahne, peh alah sing percaye ye ngorang “kok nawang sing detect di BIOS”, dalem hati tyange “kl*ng y nawanglah kaden cai gen paling ngerti komputer!” Terangin rage lantas kekene keketo, jeg langsung ye memvonis “harus gantine hardiskne” , peh asuu tenan iki wong dalem hati raga konden polone ngecek lantas raga ngorahang “cek malu pak coba luus hardiskne, sambungin nganggo kabel casing hardisk external to test malu di pcne detect ape sing!” Jeg saje ape sing to ngetes ye, jeg saru2ine lantas ngorang sing detect, hardiskne sing idup, lantas buin rage ngemang saran “ngelah live cd windows xp mini pak, to anggo ngetes” jeg langsung ngorang sing ngelah, sing ngelah ape sing nau ape sing nyak keweh! Pokokne musti meganti kone ne, takon rage datane nyidang selametin ape sing ye ngorang sing nyidang kemungkinane 50:50. Peh nah kar abe mulih malu, kar browsing jani di internet carane, akhirne maan raga solusi di salah satu forum di internet, jelasine be ditu penyebabne, lan solusine, solusine coba jani tuutin, meli raga casing external hd di blessing, langsung pasangine ajak dagange, mare testne ditu eh nyidang terbaca hardiskne orin raga enggal ngopi file penting ento ke usb flasdisk, rage masih maan informasi uli pembeli ditu nak nyidang kok metarik datane abe ke jayagiri gen kone, tapi sing perlu jani sawireh sube nyidang mebaca hardiskse ento, lantas mulih raga, colokin raga di konputer eh nyidang, buin backup raga konyang file2 di hardiskne ento, dalam hati rage gedeg sajan sawireh jeleme di cempaka ento sing nyak terbuka ngemang info, apa mule ye sing nawang yen data to nyidang tarik, yen ada solusi liyanan ken NGANTI HARDISK, asuuu goban jeleme sok ento, sing ade ramah2ne ajak pelanggan, sawireh be merasa laku terus ajum, kenkenan bisnis nak baline nyidang maju, mentalitas belog ajum pengusaha bali. Saran raga de enggal2 ke tukang servis , ngertiang malu masalhne, liyu kok ada forum2 ne ngebahas, de aluh percaye munyi tukang servis, harus skeptis alih pang benehne. Buat cempaka leptop, ganti aja jeleme to, merusak citra gen, atau jangan2 jelema to ownerne? Hhhh mati gen , dendam cang uluk2 ibe

 15. Halo , bisa Anda desolder prosesor bga pada laptop

  • raga sing bisa nok, coba di Cempaka

 16. Pelayanan saklek bangke..,bos ne patuh jenget mepete,,, laptop seng pragat²… be mael mayah, onden anggo awai be usak bien!
  Ne gen cepok nyervis keme, mani madak pang bangkrut.
  Aeng sombong ti. Not recomended.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: