Bawakan IT ( Singkatan IT )

Ne wantah plesetan dogen, de pati sangetange….

BBM = Bangke Be Mu….
CPU = Ci Panak Uled
IT = Inan Tonya
OS / 2 = Oooooo, somahne dadue
DOS = Dagang Obat Sakit
GNU = Gaya Nanine Uk….
IBM = Ibi Bakat Memunyah
LAN = Liu Anake Nakal
ATI = Adi Tiaang Intipe….
SMS = Saget Maan Somah
MMS = Melahang Milih Somah

Advertisements
Posted in IT

6 thoughts on “Bawakan IT ( Singkatan IT )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s