Sudang Lepet Jukut Undis

Sudang Lepet Jukut Undis
Sudang Lepet Jukut Undis

Buleleng kasub (terkenal) ajak masakan ane beraneka ragam. Ada masakan : Mengguh, Belayag, Tipat Cantok, Plecing, Sio Bak, Ote-ote, Es Ancruk, Daluman, miwah ane len-len. Ento mekada selera makan di Buleleng gede sajaan. Masakan ento langah tepuk di tongos ane lenan.

Nah, jani penulis coba mengulas “Sudang Lepet Jukut Undis”. Len artiang secara harfiah, Sudang= Be Pakeh ( Ikan Asin), Lepet = Sengkala (Sial). Berarti SUdang Lepet =”Be Pasih ane Sengkala” . Sengakala krana dadiange makanan… wakakka (pedalem dech). Terus, Jukut=Sayur, Undis=kacang Undis ( selem warnane). Berarti masakan Sudang Lepet Jukut Undis nto gabungan Be Pakeh sengkala ajak Jukut kacang undis.

Sudang Lepet Jukut Undis asane jaan sajaan. Ngelah citarasa ane tegeh, aromane miik, renyah. Kuah jukutne seger, ade. Apa buin jangin basa sambel goreng. Jeg “Nyepak-nyepak Layah” (Nendang-nendang lidah; Pak Bondan). Yadiastuan uli be pakeh, nanging len be lebeng tusing merasa pakehne. Cobain je, pasti sing rugi. Malah, bisa telah duang porsi.

Saking jaan miwah kasubne, Sudang Lepet Jukut Undis ento sampai anggona adan acara di RRI Singaraja sabilang jam 12 tengai.

Amon melali ke Buleleng, sampunang lali, cobain Sudang Lepet Jukut Undis. Jani di Denpasar suba ada warung ane ngadep nto. Len sing pelih alamatne Jalan Pulau Katrangan.

Ayooooo enggaliiiiiin

Advertisements

18 thoughts on “Sudang Lepet Jukut Undis

 1. potongan lagu bali yen ten iwang mepupuh ginanti:
  …………………………..
  …………………………..
  …………………………..
  …………………………..
  laline mearti engsap
  yen engsap mepwarekali

  dados je tiang metaken, napi artinne “mapwarekali”?

  matur suksema
  Goldy

 2. tyg uli buleleng…tiap mulih kebuleleng bise 10 kilo ngabe undis ..mertua jeg kanti nambah 3x asal be gaenang jukut undis, sambel bongkot, urab timun, abon sudang + sudang lepet sune cekuh…..PIZZZA hamburger..steak biar je orange jaan..lewat hahahahahah

 3. MILU TYANG ABESIK….TOLONG RESEPNE TU? TYAANG JAGI NGADEP SLJU (sudang lepet jukut undis) masi ring JEBAK Jl T.Umar RING AREP hOTEL AMARIS denpasar stand Rujak Bali Lt.1 no 15.. DADOS TLP TYANG RING 0812 3600 950. rarisang simpang ring kubu warung tytyang. Nawegang tyang ngicen menu” utama ring stand Rujak Bali: aneka rujak sami sekadi rujak gula asem, rujak kuah pindang, rujak cuka, rujak kacang…. tur aneka tipat; tipat cantok, tipat plecing, tipat kuah, dll… wenten malih BAKSO SPESIAK IKAN TUNA (jaaaeen sajan tur best selllller driki) malih asiki wenten BUBUR AYAM KHAS bALI………suksma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s