Makejang Buduh FACEBOOK

facebook

Facebook, situs ane ngae anake kecanduan. Situse ene gelahanga ajak Mark Zuckerberg. Jani be dadi Miliarder muda. Padahal ia anak mahasiswa Psikologi, tapi jago ngae Programm.
Len terjemahang bebas, Facebook artine :

 • Mua Buku / Muka Buku
 • Fa Cebok ( Kurnane Bu Cebok )
 • Piss Buuk  ( Uang Kotor )
 • miwah ane lenan

Jani  Anake melomba-lomba apang ngelah Account FB. Len sing ngelah FB kone sing gaul, sing ganteng, sing  jegeg, sing kene, sing keto. Makane ane nganggo FB jani hampir uli mekejang kalangan sekadi : Pegawe, Boss, Petani, Buruh, Mahasiswa, PNS, Politikus, Polisi / TNI. Segala umur, uli anak cerik sampe pekak dadong. Uli kaja kangin kelod kauh. Uli Amerika sampe Zimbabwe.  Asanange sing mengenal batas facebook-e.

Facebook, bisa  ngerubah pola hidup, budaya, komunikasi jadma  ring kehidupan sosial bermasyarakat. Liu Anake jani ( ane ngelah Facebook ) adenan chatting nganggo Facebook bandingan teken metemu tur nutur-nutur langsung (Coffee Darat). Sabilang dina sing taen sing Update Status. Len sing update status asananga Gumine sing melingser. Bedik-bedik update status. Ngomong-ngomongang status, ade status ane menggelitik bedik , contohne:

 • Dugas ada gempa di Bali ( 19 September 2009 ) semengan, para Facebooker sing je langsung nyelamatang dewek, nanging ngae status malu. “Ade Linuh”, “Ade Gempa”, “Bali Bergoyang oiiii”, “Goyang Bali”, “Semoga Bali aman”.. Suud ngae status, mara pesu meseliweran ngoraang “Iduuup, iduuup, iduuuuuu”.
 • Ade anak sebilang 10 menit ngae status. “Lagi Sibuuk ne”, “Lagi bikin laporan”, “Sayang, kamu dimana”, “Lagi Pipis”, “Ntar makan siang yuk”, “Ntar kita nonton yuk”.
 • Ade ane puitis “Hidup tanpa cinta bagaikan sebatang pohon yang kokoh berdiri namun dahannya kering, tanpa dihiasi buah ataupun bunga.”
 • Jeg ngendah-ngendang statusne, care es campur.

Kawentenan Facebook bisa mekada positif miwah negatif. Tergantung uli sudut pandang anak ningalin. Ade anak ngoraang jelek,  ade masi ngoraang luung. Nah apang obyektif, ene ade contoh-contoh dampak facebook.

Dampak Negatif :

Dampak Postif

 • Anak kembar sane kapisahang tibanan-tibanan ketemu lewat FB
 • People Power ( contoh : Gerakan Dukungan majeng ring Prita, KPK )
 • Tepuk ajak timpal2 TK, SD, SMP…. seterusne..
 • Dados anggo promosi barang
 • Polih pejatuh karman ( Jodoh )
 • Liu ngelah nyama braya
 • Media komunikasi sane mudah
 • tur bek contoh-contoh positif ane lenan

Pemuputne Facebook mangkin jagi booming. Bisa mekada pekadek pakenyem, ngeling gedeg. Ane penting raga perlu nganggon dengan bijaksana.. Jemak ane melah, filter ane sing cocok ajak budaya ragane… Oceeee

Suksma

Advertisements
Posted in IT

4 thoughts on “Makejang Buduh FACEBOOK

 1. Suksam gek, antuk komen-ne……

  Len dadi followers, klik kemanten Link Twitter-nya..

  Utawi Bookmark manten Blog niki..

  Suksma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s