Rahajeng Rauh

Rahajeng rauh ring Cing Dag Blog ( Selamat datang di Cing Dag Blog)

Sedurungne tiang nunas ampura ring ida dane sinamian. Blog niki tiang karyaning antuk basa bali anak muda ( gaul). Blog niki wantah sarana anak-anak Bali anggen pakenyem lan pekedek.

He he he. Kewoh sajaan ngae kruna ( kalimat ) nganggo basa Bali di Blog. Len dalam kehidupan sehari-hari biasa. Nanging len ngae dini, kenken kaden carane memulai.

Dinding Duri (Latar Belakang / Background ) Cing Dag.

Timpal-timpal jak makejang. Pas hari Nyepi saka 1931 ( 2009), raga sing mulih ke Buleleng (Cempaga). Biasane bilang rainan pasti ANA mulih. Jani pas ada gae ne harus pragatang, terpaksa raga sing mulih. Tapi Ana ba meoraan jak Meme Bapa raga.

Len sing mulih, biasane timpal-timpal uli Buleleng ngoraang “Nani sing inget jak rainan nani, Engsapang be DEWA-ne jumah!” . Ha ha. Ada-ada gen.

Sing mulih, raga ngoyong di kontrakan ( Jl. Batanghari 49). Makeneh raga , “Apa gae ngoyong-ngoyong?“. Akhirne raga jalan-jalan sambil ngalih warung Nasi. Warung nasine kelebian tutup, nyepi soalne.  Keliling-keliling, pecalang geen tepuk. Sambil jalan-jalan, maan inspirasi “Ngae website/blog mebasi Bali aah..“.  Suud meli nasi, dan roti (anggo bekel di Nyepi-ne ) raga ngenggalanng mulih. Suud mebanten, makan, trus buka Laptop.

Trusss, apa adan blog ane cocok???. Berbagai nama ba ketik, jeg sing nyidang-nyidang, oranga username nto ada anak ngelah kone. Aruuh, bek gati anake ngelah blog nok.

Coba ngasukang adan “CING DAG“, mara nyak. Ne, terpaksa anggon adan BLOG-e. Nyanan len takonanga apa “cing dag”, cara kasar ngenahne ada kata CING (anjing/dog)???
Nden malu, Blog-e ne sing ja kasar atau menghina maksudne. Tapi ada artine

Cing Dag nto kan cecimpedan ( Teka teki). Dugas SD biasane takonanga jak Gurune.

Jawabane biasane :

 • Cicing ngamah dagdag
 • Cicing nylegadag
 • Cicing abodag
 • Nganten jak cicing, nyen kodag? Ha ha ha ha
 • Muah sane lianan.

Adi liu jawabane??

Nah nto, ba. Ternyata mara raga mekeneh. Ternyata lelehur ( Para tetua raga i maluan) maang semacam ajaran pilosofi, dengan berbagai cara, sekadi : Cecimpedan, Bladbadan, Sesonggan, geguritan.

Apa piloshofi Cecimpedan?

Tingalin, akuda jawaban Cing Dag, liu gati kan. Cen ane beneh, cen ane pelih? Sing ada pelih, miwah sing ada ane beneh gati.
Artine kene:

Dalam kehidupan ne, raga jak makejang ngelah persamaan muah perbedaan. Keto juga dalam menyikapi suatu permasalah raga ngelah pandangan masing-masing.  Len tingalin uli sudut pandang ENTE, ANA, miwah anak ane len-lenan pasti jawabane bisa patuh bisa len. Jani ba raga melajah saling menghargai perbedaan. Da ningalin permasalahan dan kasus uli satu sisi gen. Sing bijak nto. Coba masi tingalin uli sudut pandang ane len! Trus melajah ningalin latar belakang, kenapa sesorang bisa keto???

Nah isine gati, perbedaan nto indah. Pak Gede Prama ngoorang “Yen suba raga diatas benar/salah, tinggi/rendah, hitam/putih, kuat/lemah, maka hidup ini akan menjadi 3I (indah, indah, dan indah)

Nah, keto nyamane jak makejang, kenapa raga ngae Blog-e ne. Jani lan makedek makenyem jak makejang, apang raga sing stress, tur awet muda (cara penulise ene. He he he).

Timpal-timpal ane ngelah : Cecimpeda, Bladbadan, Sesonggan, Geguritan, miwah ane lenan. Posting dini nah, ato kirim ke email raga : mang_pin@yahoo.com/mrsveta@gmail.com.

Sebagai generasi muda ajaka turut melestarikan salah satu Budaya Bali lewat Blog ne.

Oke, setujuuuu..

Advertisements

17 thoughts on “Rahajeng Rauh

 1. OOO nok. Nyanan yen bahasa Halus, langah ane ngerti. Ana masi bingung nyusun kalimatne. Adaan ane gaulll gen malu.

 2. buik.. luung masi nte ngae kene mang… tumben ade blog ane misi informasi ne nganggo bhs bleleng kene… nah terusang mang.. alih informasi ato brita2 ne update.. pang rame blog nte dadine nah…

 3. Cocok…basang betek apang ade2 bakat omongang…
  nyejek padang,pesu lindung.betek basang pesu kidung…

  ibo………ngoper……

 4. ne ade abedik:ulian mewayang gadang(tresna)lan meblulang meukir(sayang) beli nyadie mecarang nyuh(ngepah) ngelel tur kanti naik haji(meakah) jite ngantos ulian adi maberuk tanah(nyaratang) “antos malu sampe tiang tamat SMA”

 5. kanti medamar dilangit(bulan-bulanan) ngantos apang ngidaang metalin radio(nganten) ..sebilang mekunyit dialas(metemu) anak luh jek pragat metekep botol(nyrengseng) lantas mepasih jawa(laut) megedi..di kenene mekamben disunduk(nyesel) dadi jeleme bagus..

 6. rage sesai ngentungang belakas metali nanging sing taen kene..lue2ne jani care kutal katil ikut celeng..mare uber melaib..

 7. awak care siap sangkur godeg gerupe(awak lacur sing ngelah ape) kanggoang je metajin siap(nengil)ibane..de pragat mepranakan siap betet(mancingin)munyi..sawireh jek pasti anake luh care siap sambuhin injin(kilang-kileng) nolak tresnane..

 8. yen dadi alih dot rage ngalih balang ngabe alutan(yen bakat langsung ajak melali) nanging penadine care nakep balang dadue(mekejang sing ade bakat) sawireh ento balang keke ajak balang kayu(sebilang ane jegeg enggal gati payu)

 9. idupe state metalin besi(gawat) padahal mepenganggo sebilang wai metalin plastik(rapi) anak luh lakar ajak metalin radio(nganten) keweh gati ngalih..aruuuhh idupe care metegul tanpa tali(mrase ade ngiket nanging sing ade)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s